MAKLUMAT PELAYANAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dengan ini Kami menyatakan sanggup melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Kami tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.